Мій рахунок
Перехід на сайт Адміністратора "АЦПО"

«ОТП Пенсія» для бізнесу – вирішення кадрових завдань

 • Унікальне довгострокове матеріальне стимулювання працівників;
 • Зниження плинності кваліфікованих кадрів та підвищення їхньої лояльності;
 • Формування позитивного, соціально спрямованого іміджу підприємства;
 • Забезпечення гідних умов життя співробітникам підприємства на пенсії;
 • Швидке та безкоштовне впровадження;
 • Відсутність обов’язкових внесків та їхньої періодичності;
 • Можливість моделювати та змінювати принцип внесків згідно поточних HR-цілей та фінансових ресурсів підприємства;
 • Можливість участі всіх працівників, незалежно від віку, статі, стану здоров’я, громадянства та місця проживання;
 • Оптимізація витрат та зменшення податкового навантаження за рахунок податкових пільг.

Податкові пільги для підприємства:

 • Внески відносяться до витрат підприємства
 • Немає ЄСВ – внески не відносяться до фонду оплати праці (ПКУ, ст. 141.6.2)
 • Немає ПДФО та військового збору, , якщо внески в місяць не перевищують 30% нарахованої зарплати працівника. (ПКУ, ст. 164.2.16)

Розрахувати економію на податках

«ОТП Пенсія» для працівника – забезпечене життя на пенсії

 • Недержавна пенсія не залежить від державної політики та демографічної ситуації;
 • Всі кошти на рахунку учасника – його приватна власність, що переходить у спадок;
 • Самостійне визначення пенсійного віку (але не раніше 10 років до офіційного);
 • Самостійне визначення строку та періодичності виплат;
 • Можливе дострокове отримання коштів у разі проблем зі здоров'ям, інвалідності, виїзду на постійне проживання за кордон;
 • Відкритість інформації: онлайн доступ до власного рахунку на сайті адміністратора або через мобільний застосунок, SMS розсилки;
 • Щомісячні звіти про інвестиційну діяльність фонду.

Детальніше про права учасників та умови участі - в розділі Для приватних клієнтів

Корпоративна пенсійна програма фонду «ОТП Пенсія» є дієвим довгостроковим мотиваційним інструментом, що передбачає накопичення підприємствами-вкладниками додаткових пенсійних коштів на користь співробітників. Для підприємства – це спосіб додаткової мотивації персоналу, а для працівника – джерело майбутнього доходу у вигляді недержавної пенсії.

Як це працює?

Роботодавець-вкладник здійснює добровільні внески на індивідуальний пенсійний рахунок працівника – учасника недержавного пенсійного фонду, кошти обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку та збільшуються за рахунок інвестиційного доходу. По досягненню пенсійного віку, учасник отримує додаткову недержавну пенсію у вигляді пенсійних виплат з НПФ. Впродовж періоду виплат кошти продовжують працювати та приносять інвестиційний прибуток.

Головна мета недержавного пенсійного фонду – збереження заощаджень учасників від впливу інфляції та ефективне їхнє примноження завдяки інвестиційній діяльності. Консервативна інвестиційна стратегія та максимальна диверсифікація коштів є пріоритетом для «ОТП Пенсія» та, водночас, запорукою надійності вкладень. Такий підхід передбачає використання великої кількості різних фінансових інструментів з переважно низьким рівнем інвестиційного ризику, що відповідають критеріям системи ризик-менеджменту OTP Group.

НПФ є некомерційною організацією і не може бути оголошений банкрутом із подальшим припиненням відповідальності перед своїми учасниками. Захист накопичень забезпечується суворим контролем діяльності фонду та обслуговуючих компаній з боку держави та спеціальним законодавством, що передбачає додаткові рівні та механізми захисту коштів:

 • Вимоги щодо диверсифікації коштів фонду та надійності інвестиційних інструментів;
 • Розподілення функцій управління, зберігання та обліку коштів;
 • Взаємний контроль обслуговуючих компаній та майнова відповідальність за порушення;
 • Облік активів фонду окремо від активів обслуговуючих компаній;
 • Можливість заміни обслуговуючої компанії;
 • Державний контроль за діяльністю фонду, ліцензування обслуговуючих компаній, кваліфікаційні вимоги до співробітників цих компаній та членів Ради фонду;
 • Обов’язкова звітність та оприлюднення інформації, незалежний аудит.

Для організації зустрічі щодо корпоративної пенсійної програми на вашому підприємстві звертайтеся за телефонами (044) 496 50 21 та (067) 585 17 44

Документи для укладання корпоративного пенсійного контракту:

 • Витяг з ЄДРПОУ;
 • Копія протоколу/наказу про призначення керівника та головного бухгалтера, а також копії їхніх паспортів та кодів;
 • Інформація про систему оподаткування та банківські реквізити (лист у довільній формі з підписом керівника);
 • Перелік працівників, які приймають участь у програмі, та копії їхніх паспортів та кодів.

З`явилось питання?

Invalid Input
Invalid Input