Мій рахунок
Перехід на сайт Адміністратора "АЦПО"

Рада

фонду

Голова Ради Меженська Наталя Леонідівна
Голова Ради Меженська Наталя Леонідівна

Наталя Меженська обіймає посаду генерального директора ОТР Capital з вересня 2016 року. Наталя працює у компанії з початку її заснування.

Читати повністю →
Член Ради Сирота Леся Володимирівна
Член Ради Сирота Леся Володимирівна

Леся Сирота обіймає посаду Директора з продажів роздрібного бізнесу та управління мережою ОТП Банку.

Читати повністю →
Світлана Парандій
Член Ради Світлана Парандій

Світлана Парандій працює в компанії з 2014 року.

 

Читати повністю →
Член Ради Бральчук Катерина Петрівна
Член Ради Бральчук Катерина Петрівна

Катерина Бральчук обіймає посаду Керівника проектів Преміум в ОТП Банку з 2018 року.

Читати повністю →
Член Ради Голубятніков Костянтин
Член Ради Голубятніков Костянтин

Співзасновник та Голова Наглядової ради Благодійного фонду «Благомай», що займається допомогою дітям з дитячих будинків України.

Читати повністю →

Рада пенсійного фонду створена для забезпечення управління та здійснення контролю за поточною діяльністю фонду. Рада утворюється у кількості не менше 5 осіб, що відповідають кваліфікаційним вимогам Нацкомфінпослуг, пройшли відповідне навчання та сертифікацію, а також мають бездоганну ділову репутацію. Кандидатів у члени Ради фонду визначає засновник пенсійного фонду. Члени Ради фонду обираються на 3 роки, з правом переобрання на наступний строк. Засідання Ради фонду скликаються Головою Ради фонду не рідше одного разу на квартал.

Повноваження Ради фонду:

  • Обрання Голови та Секретаря Ради фонду з числа членів Ради фонду;
  • Підготовка звіту про діяльність фонду перед засновником фонду;
  • Погодження змін до статуту фонду та пенсійних схем фонду та їхня реєстрація в Нацкомфінпослуг;
  • Розробка та затвердження інвестиційної декларації фонду та змін до неї;
  • Укладення від імені фонду договорів з адміністратором, компанією з управління активами або іншою особою, яка має право здійснювати управління активами фонду, зберігачем, аудитором фонду;
  • Заслуховування звітів про діяльність адміністратора фонду, осіб, які здійснюють управління активами фонду, зберігача фонду та прийняття рішення щодо цих звітів;
  • Затвердження інформації про фінансовий стан фонду, яка підлягає оприлюдненню та розгляд аудиторського висновку;
  • Здійснення контролю за цільовим використанням активів фонду;
  • Розгляд спірних питань, що виникають між фондом та його учасниками та (або) вкладниками;
  • Вирішення інших питань, віднесених до компетенції Ради фонду чинним законодавством та статутом фонду.

З`явилось питання?

Invalid Input
Invalid Input